ZVONIČKA V KARLOVICÍCH

Zvonička je umístěna v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Jedná se o nejmladší zvoničku v Trojanovicích. Vysvěcena byla v roce 1998. Zvoničku vyprojektoval architekt Aleš Krkoška a její stavbu provedla firma Juráň z Ústí u Vsetína. Zvon, vážící 35 kg, ulil zvonařský mistr Josef Tkadlec z Halenkova. Dárcem zvonu byl starosta pan Drahomír Strnadel z č. p. 454, který také zastává funkci zvoníka.