ZVONIČKA POD RADHOŠTĚM

Tato zvonička je umístěna pod Radhoštěm u cesty Solárka poblíž bývalé školy. Byla postavena v roce 1971. Stavbu vyprojektoval František Šmajstrla a postavili ji místní tesaři pod vedením pana Adamčíka. Původní zvon, který je uznán kulturní památkou, se nachází v archivu obecního úřadu. Na zvoničce je nainstalována funkční replika. Funkci zvoníka zastává pan Ladislav Šmajstrla z č. p. 98.