ZVONIČKA NA HOREČKÁCH – STRÁŽKYNĚ BESKYD

Tato otevřená duchovní stavba symbolizuje nesouhlas obyvatel s těžbou uhlí v Beskydech. Iniciátorem stavby je občanské sdružení Naše Beskydy. Moderní design zvoničky je dílem architektů Kamila Mrvy a Martina Rosy. Stavba vychází z valašské lidové tradice jednoduchých dřevěných zvoniček. Vedle celodřevěné konstrukce s šindelovým pláštěm stojí osmimetrové stožáry ze tří modřínových trámů nesoucích třicet kilogramů vážící zvon z dílny v Halenkově, který bude odzvánět umíráček dolu Frenštát. Kromě loga občanského sdružení Naše Beskydy, znaku Trojanovic a Frenštátu nese zvon jména 37 měst a obcí, které se spojily proti těžbě uhlí v Beskydech. Na spodním okraji zvonu je vysázen citát frenštátského rodáka Josefa Kaluse „Kdo hory mé haní, jako by mne haněl, kdo hory mé chválí, jak by se mi klaněl.“ Poprvé se symbolický umíráček rozezněl při třetím výročí Uzamčení země Valašské na 100 roků 15. května 2010.