ZVONIČKA NA BYSTRÉM

Tato zvonička je zřejmě jedna z nejstarších v obci. Její zvon z roku 1769 je kulturní památkou, stejně jako socha Panny Marie z roku 1720, stojící vedle zvonice. Na zvonici je umístěna kopie zvonu a originál je v archivu obecního úřadu. Původní zvonička byla menší a byla velmi jednoduchá. V polovině 50. let ji do dnešní podoby vystavěli tesaři Josef Káňa a Valentin Strnadel. Funkci zvoníka zastává p. Pavel Uhlář z č. p. 593.