POMNÍK OBĚTEM Z I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Pomník byl zbudován v r. 1946 odborem Národní jednoty z Bystrého za fi nanční podpory továrníka Petra Polacha. Pomník je dílem sochaře Jana Knebla, rodáka z Trojanovic. Je z hořického pískovce.

Stojí před Jubilejní školou prezidenta T. G. Masaryka na Lomné.