LURDSKÁ KAPLE PANNY MARIE NA HOREČKÁCH

Lurdská kaple na Horečkách je postavena jako stylizovaná jeskyně zapuštěná do svahu nad hotelem Vlčina. V roce 1902 ji nechala vybudovat manželka továrníka Bumbaly z Frenštátu p. R. jako dík za navrácené zdraví. Ve třicátých letech minulého století věnoval pan Choleva kapli zvonek. V roce 1978 usilovali frenštátští komunisté o její zbourání, jelikož dle jejich názoru působila jako bunkr. Kaple však stojí na katastru Trojanovic a tím unikla zvůli úředníků MěNV Frenštát p. R. Každoročně se zde koná slavnost Seslání Ducha Svatého.