KŘÍŽ U CESTY NA PINDULU U Č. P. 77

Kříž nedaleko Pinduly (sedlo mezi Trojanovicemi a Rožnovem p. R.) byl postaven nákladem Tomáše Zbavitela z č. p. 77 v roce 1908.
V roce 2005 jej na vlastní náklady nechala zrestaurovat paní Marie Zbavitelová.