KŘÍŽ NA KŘIŽOVATCE NA BYSTRÉM

Kříž je umístěn nedaleko planiskového mostu přes potok Bystrý.
Byl postaven a požehnán v roce 2000. Zhotovil jej místní kameník p. Miroslav Uhlář z č. p. 257.

Na kříž kromě občanů přispěl také starosta obce p. Drahomír Strnadel.