KŘÍŽ NA BYSTRÉM U Č. P. 314

Kříž, který je poblíž domu pana Kytrycha č. p. 314, nechal postavit Matouš Čada s manželkou ke cti a chvále Boží roku 1902.