KŘÍŽ NA BYSTRÉM U Č. P. 291 SPADÁ POD KUNČICE P. O.

Kříž byl zbudován v roce 1909 na náklady Johany Poláškové z č. p. 306 v Trojanovicích a její dcery Anežky, ovdovělé Rajnochové. Stojí na pozemku Josefa Káni z č. p. 291.