Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla byl postaven v letech 1985-1989 obcí Trojanovice podle návrhu Ing. architekta Aleše Krkošky.

Památník je umístěn v místní části Karlovice. Expozici výstavy zpracovali pracovníci Vlastivědného muzea v Novém Jičíně. V přízemí je zachycena ve zkratce historie obce Trojanovice (např. kopie pečeti z roku 1766) a způsob života v minulosti.

K vidění je také historický kroj, dvě sochařská díla od Jana Knebla (busta spisovatele Bohumíra Četyny, alegorie hospodářské krize) a Valašský betlém z roku 1930 od Josefa Knězka.

Betlém obci zapůjčil pan Bedřich Pustka z č. p. 389. Na místě památníku stála dříve dřevěná chalupa z roku 1757. V ní se v roce 1866 narodil sochař Jan Knebl i jeho synovci: v roce 1906 spisovatel Bohumír Četyna, 1910 malíř Antonín Strnadel, v roce 1912 spisovatel Josef Strnadel a v r. 1919 Václav Strnadel.

V roce 1998 byla poblíž památníku vystavěna roubená zvonička.

V roce 2002 byla na místě stodoly přistavěna nová roubenka, kterou projektoval Ing. arch. Aleš Jílek.

Roubenka stojí na základech plánované hospodářské budovy a slouží jako místo pro výstavy nebo posezení.

Otevírací doba: celoročně každý čtvrtek 15.00 – 18.00 nebo po dohodě na tel.: +420 602 483 636.

Vstupné do  Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích: Dospělí 20 Kč, děti, důchodci 5 Kč

Placení nájmu v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích

 

Nájem společenské místnosti (1-4 hodiny)

(kuchyň, zapůjčení nádobí, běžný ohřev, topení, vodné – stočné, mzda správce) 600 Kč

Za každou další započatou hodinu +100 Kč

Topení v kamnech včetně dřeva +100 Kč

Při zjištění ztrát nebo poškození majetku uhradí ztrátu či poškození nájemce.

Svatební obřad:

Obyvatelé Trojanovic 1000 Kč
Ostatní 2500 Kč

Vstupné Síň tradic:

 

Směrnice se vydává s účinností od 21.12.2020

Účinností směrnice se ruší směrnice č. 1/2018.